Registrácia na online portál MOJA LITA

Na zaregistrovanie sa do systému je potrebné, aby ste vyplnili formulár pravdivými údajmi.

Registrácia a používanie online portálu MOJA LITA je bezplatné a slúži na zvýšenie komfortu pri nahlasovaní použití diel.

Fyzická osoba, ktorá nahlasuje svoje osobné údaje (ďalej „dotknutá osoba“), týmto vyhlasuje, že bola oboznámená zo strany LITA s informáciami podľa ustanovenia čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Informácie podľa predchádzajúcej vety sú pre dotknutú osobu prístupné na webovom sídle www.lita.sk, v sekcii Osobné údaje.

Dotknutá osoba poskytuje údaje uvedené v nahlásení na spracovanie v informačných systémoch LITA v súvislosti so spravovaním autorských práv podľa autorského zákona.

Prosíme Vás, dbajte na vyplnenie správnych údajov a funkčnej e-mailovej adresy, ktorá bude slúžiť systému na komunikáciu s Vami.

Prajeme príjemné používanie.

Informácie o účte
Zadajte Vašu e-mailovú adresu a heslo.
E-mailová adresa bude použitá ako prihlasovacie meno a bude Vám na ňu zaslané potvrdenie o registrácii.
Prosíme, kliknite na overovací link, ktorý Vám príde na e-mail.
Následne môžete zadať Váš e-mail a heslo na prihlásenie do bezplatného online portálu MOJA LITA.
Bez overenia, ktoré Vám príde na uvedený e-mail nie je možná registrácia.

(povinná položka; bez titulu)

(povinná položka; bez titulu)

(povinná položka)

(povinná položka; slúži ako prihlasovacie meno)

(povinná položka; musí byť zhodná s predchádzajúcou)

(povinná položka; musí obsahovať šesť alebo viac znakov)

(povinná položka; musí byť zhodná s predchádzajúcou)

 

Pred pokračovaním prosím vyplňte všetky vyžadované polia.